Banner

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Română (România)English (United Kingdom)French (Fr)
Activitatile proiectului

Activităţile proiectului se desfășoară în strânsă legătură cu programul doctoranzilor din fiecare domeniu de doctorat din cadrul Școlilor Doctorale ale Solicitantului și Partenerului, fără a se suprapunerea cu activităţile doctoranzilor ca beneficiar al unui loc finanţat de către MECTS. Aplicarea sistemului Licenta-Masterat-Doctorat presupune realizarea doctoratului, în mod normal, de-a lungul a trei ani, primul an pentru «Programul de pregătire universitară avansată» și următorii doi prin «Programul de cercetare știinţifică» care permite realizarea tezei și susţinerea publică în vederea obţinerii titlului de doctor. În acest context, activităţile proiectului trebuie să includă diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi prin desfășurarea unor activităţi care să vină în întâmpinarea pregătirii suplimentare a doctoranzilor prin posibilităţi de documentare greu accesibile altfel (cu precădere în primul an), stagii practice în întreprinderi, companii, organizarea de șantiere-școală în care se regăsesc subiectele proiectelor de cercetare ale viitoarelor teze de doctorat (cu deosebire în anii 2-3).

Activităţile care se derulează în cadrul proiectului sunt:

A1. Evaluarea și selecţia grupului ţintă;
A2. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi sub formă de bursă;
A3. Organizarea și derularea mobilităţilor naţionale și transnaţionale, intra și intersectoriale ale doctoranzilor;
A4. Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinţe și seminarii internaţionale;
A5. Dezvoltarea, actualizarea și întreţinerea bazelor de date privind programele doctorale; susţinerea și dezvoltarea colecţiei „Baza de date” a Scolii doctorale, precum și a revistei de Cercetări Doctorale, în vederea sprijinirii doctoranzilor pentru valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul proiectului;
A6. Îmbunătăţirea parteneriatului dintre universităţi-centre de cercetare și mediul economic în cadrul ciclului de studii de doctorat prin promovarea de reţele și încheierea de parteneriate/acorduri de colaborare știinţifică cu instituţii de profil interne și internaţionale în vederea diversificării activităţilor de documentare/pregătire/cercetare a doctoranzilor;
A7. Organizarea de seminarii, conferinţe știinţifice de cercetare doctorală;
A8. Evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare a doctoranzilor din grupul ţintă;
A9. Monitorizarea mobilităţilor interne și transnaţionale de către experţii proiectului și completarea rapoartelor intermediare de mobilitate care permit aprecierea eficacităţii mobilităţii;
A10. Derularea de activităţi inovatoare prin integrarea doctoranzilor în echipele de cercetare ale Solicitantului și Partenerului;
A11. Organizarea de conferinţe tematice privind egalitatea de gen și egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă și protecţia mediuluii;
A12. Organizarea cursului și seminarului privind managementul și epistemologia cercetării știinţifice;
A13. Schimburi și abordare integrată a bunelor practici în cadrul vizitelor de studiu ale doctoranzilor și conducătorilor de doctorat la universităţi din U.E. care dispun de centre de excelenţă în domeniile de cercetare ale proiectului;
A14. Școală de vară interdisciplinară cu participarea grupului ţinta și a experţilor pe termen lung precum și a unor experţi internaţionali pe termen scurt;
A15. Derularea de activităţi aferente managementului de proiect, monitorizare proiect, raportare;
A16. Publicitatea proiectului, diseminarea rezultatelor prin activităţi de informare;
A17. Crearea și administrarea website-ului proiectului.

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europeane sau a Guvernului Romaniei